Προεκλογική καμπάνια

Η ομάδα μας πλαισιωμένη από έμπειρους δημοσιογράφους και τεχνικούς, προσανατολισμένη και εκπαιδευμένη στις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να προσεγγίσει τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται, να τους ενημερώσει για το πρόγραμμα, τις επιδιώξεις και τους στόχους του με τον καλύτερο και αμεσότερο τρόπο.

Η διαφημιστική εκστρατεία κάθε υποψηφίου είναι κρίσιμη γιατί αποτελεί την πιο μαζική επικοινωνία του με τους ψηφοφόρους.

Ανάλογα με τις εκλογικές ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε υποψηφίου, μία εκλογική εκστρατεία μπορεί να ενισχύεται και με σειρά πολλαπλών δράσεων, τις οποίες μπορεί η ομάδα μας να υποστηρίξει και να υλοποιήσει.

Ο τρόπος προσέγγισης μεγάλου πλήθους κοινού και τα μέσα που σας προτείνουμε για να υπάρχει μια συνεχής παρουσία είναι:

  • Social Media (Facebook, Twitter, Youtube και Instagram)
  • Δημιουργία / υποστήριξη ιστοσελίδας
  • Προεκλογικά φυλλάδια (έντυπα)
  • Ραδιοφωνικό σποτ.
  • Τηλεοπτικό σποτ
  • Καταχώρηση στις εφημερίδες
  • Πρόγραμμα πολιτικών πρωτοβουλιών, εμφανίσεων και επισκέψεων του υποψηφίου.
  • Συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων.
  • Δημιουργία ή/και αξιοποίηση ευκαιριών προβολής.